Myrkyttömät maalit kotiin ja toimistoon

Sisäpintojen viimeistelyyn kuuluvat kattojen maalaaminen ja seinien tapetointi tai maalaus. Vuokra-asuntoon muuttaessa on hankalaa saada tietoa siitä, kuinka asunnon sisäpinnat on käsitelty. Osassa sisämaaleja käytetään edelleen sideaineina vähemmän ekologisia ja mahdollisesti terveydelle haitallisia aineita. Ajan myötä asunnossa käytetyt materiaalit voivat aiheuttaa oireilua, vaikka asunnon sisäilmassa ei muuten olisikaan sijaa moitteille. Esimerkiksi niin kutsutut kalkkimaalit eli todellisuudessa liitumaalit saattavat sisältää muovijohdannaisia aineita kuten akrylaattia, joskin ekologisiakin kalkkimaaleja on saatavissa. Mitä vähemmän kodin pinnoista haihtuu aineita sisäilmaan, sen oireettomampaa asuminen on, vaikka varsinaisia yliherkkyyksiä ei esiintyisi muutenkaan. Kaikki kemikaalit voivat altistaa yliherkkyyksille, joten terveet pinnat ovat sijoitus terveempän tulevaisuuteen. Ekoystävälliset maalit saattavat toimia antibakteerisina ja estää homeongelmiakin. Asuntonsa vuokralle antavan henkilön kannattaa tehdä ainakin pientä pintaremonttia mahdollisimman laadukkailla, ekologisilla ja kemikaaliyliherkkyydestä kärsiville soventuvilla tuotteilla, sillä remontilla taataan asunnon soveltuvuus laajemmalle kohderyhmälle. Remontilla on positiivinen vaikutus vuokrankin määrään.

Nettikasinot edelläkävijöitä terveessä sisustuksessa?

Kuluttajien yleinen tiedostavuus on parantunut huomattavasti viime vuosien aikana. Sisäilmaongelmat ovat olleet tapetilla niin näkyvästi, että kodin terveellisyyteen osataan kiinnittää huomiota eri tavalla kuin aiemmin. Sama linja jatkuu ja kenties jopa korostuu työpaikoilla, sillä julkisissa tiloissa määräykset edellyttävät tiettyjen terveyskriteerien täyttymistä toisin kuin yksityiskodeissa, joissa sisäpintojen terveellisyys jää täysin asunnon haltijan omalle vastuulle.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ei ole kaikilla aloilla täysin itsestäänselvää. Vastuun kantaminen työntekijöiden hyvinvoinnista lisääntyy yrityksissä osin lainsäädännöllisistä syistä, mutta myös osana yrityksen imagoa. Esimerkiksi kasinoyritykset tunnetaan korkeatasoisuudestaan, minkä vuoksi niiden kannattaa petrata entisestään tarjoamalla työntekijöilleen parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet myrkyttömissä toimitiloissa. Toimialana nettikasinot työllistävät tuhansia ihmisiä maailman eri kolkissa useissa erilaisissa tehtävissä. On kaikkien edun mukaista, että vaikkapa yoyocasino.biz tarjoaa työntekijöilleen sellaiset toimitilat, joiden sisustuksessa ja sisäpinnoissa panostetaan ekologisuuteen, hengittävyyteen ja helppohoitoisuuteen. Asia kannattaa huomioida yhtälailla kodin pinnoissa. Kun seinät maalataan korkeatasoisilla tuotteilla, ne pysyvät siistimpinä, eikä putsaamiseen tarvita jämeriä pesuaineita, joissa itsessään voi olla varsin tanakka lataus ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Panostus työ- ja asuinolosuhteiden terveyteen käyttämällä sisäpinnoissa ja sistustusmateriaaleissa ympäristöystävällisiä tuotteita on panostus elämisen laatuun.