Julkisivun eristerappaus

Julkisivun kunnostusta mietittäessä tulee ottaa useita seikkoja huomioon. Kustannukset ovat toki yksi osa yhtälöä, mutta asiaa kannattaa harkita myös kestävyyden sekä ekologisuuden kannalta. Tavallisen rappauksen sijasta useissa kohteissa voidaan käyttää myös eristerappausta. Eristerappausta voidaan käyttää sekä uudiskohteissa että saneerattavissa taloissa. Menetelmää valittaessa tulee ottaa myös huomioon se, mitä materiaalia saneerattava tai rakenteilla olevan uudiskohteen seinä tulee olemaan. Eristerappaus on tuulettumaton, kun taas levyrappausmenetelmässä rappaus tehdään levyn päälle, jonka alle jää tuuletusrako.

Ohutrappaus

Tässä menetelmässä rappauksen paksuus on vain noin 5–10 milliä, minkä vuoksi sitä kutsutaan ohutrappaukseksi. Laasti voi olla orgaanista, epäorgaanista tai näiden yhdistelmästä valmistettua ja se valmistetaan niin, että se kestää hyvin myös Suomen vaativia sääoloja. Yleensä käytetään sementtipohjaista laastia, jota on vahvistettu kuiduilla ja pinnoitteena suositaan joko sementtipohjaista tai silikonihartsipinnoitetta. Eristerappauksessa rappaus tehdään suoraan lämmöneristeen pintaan ja sen kiinnittämiseen käytetään liimalaastia. Lujittamiseen käytetään vielä lasikuituverkkoa, mikä takaa sen, että seinästä tulee kestävä ja yhtenäinen. Ohutrappausta käyttämällä vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä purkutöiltä ja samalla lisätään rakennuksen arvoa ja käyttöikää.

Paksurappaus

Tässäkin menetelmässä rappaus tehdään suoraan eristeen pintaan. Ohutrappauksesta se poikkeaa siinä, että paksurappauksessa käytetään pinnan lujittamisessa lasikuituverkon sijaan sinkittyä rappausverkkoa, joka jaksaa kannatella suuremman kerroksen laastia. Rappaus suoritetaan kolmessa vaiheessa. Ensin tehdään pohjarappaus, sitten täyttörappaus ja viimeiseksi pintarappaus. Näin saadaan aikaan noin 20–25 millimetriä paksu kerros. Pohjustus ja pintakäsittely voidaan tehdä ruiskuttamalla, mutta täyttörappaus tehdään yleensä perinteisesti hiertämällä. Näin saadaan mahdollisimman tiivis kerros laastia. Paksurappauksen avulla seinän lämmönhukka vähenee ja se saadaan kosteusteknisesti tuotua tämän päivän vaatimusten tasolle.

Levyrappaus

Tässä menetelmässä rappaus tehdään levyn päälle, jolloin vanhan seinän ja levyn väliin jää tuuletusrako. Levyrappaus onkin monikäyttöinen menetelmä, koska sillä voi uudistaa myös kevytrakenteisten seinien julkisivuverhoilun. Rappaukseen käytetään kuituvahvistettua sementtilaastia sekä lasikuituverkkoa vahvikkeena. Eristerapattujen elementtien käyttö on kustannustehokasta, sillä vaikka tuote on muita vaihtoehtoja kalliimpi hankintavaiheessa, tulee sen asentamisessa huomattavia säästöjä vastaaviin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että tavallinen julkisivurappaus tehdään kokonaan työmaalla ja se vaatii paljon miestyötunteja sekä käsityötä. Eristerapattujen levyjen esirappaus taas voidaan tehdä jo tehtaalla, mikä vähentää kustannuksia.